LA KROKODILO 22 Février2001

Esperanto-Kultur-Centro, rue Jean Aillet Tel/Fax : 05.61.25.55.77 l :toulouse@esperanto.org

KULTURO

NI AKCEPTIS SURUSH KAJ ZOREH (30/01/2001)

La vizito de Surush kaj Zoreh en Tuluzo okazis kontentige (kvamkam Zoreh malsanighis kaj devis ripozi unu plian tagon en Tuluzo).

Ilin gastigis esperantisto el irana deveno.

Ili partoprenis la chiusemajnan radioelsendon de nia loka asocio, kie estis intervjuitaj de Flo.

La 30an de januaro ili prelegis antaù 40-persona publiko, chefe esperantistoj, char ni devis lastminute shanghi la lokon de la prelego, pro komunuma striko.

Okazis la samaj malfacilajhoj kaj malkomforta impreso, kiun jam spertis la Bretonoj : miskompreno pri tio, kion oni atendu el tia prenkontigho, ambaùflanke.

La provinco-prezento de Surush, pere de arkitektajhoj kaj manlaborajhoj ja interesis, sed li bedaùrinde apenaù uzis la bildojn de la komputilo kaj la kunportitan materialon.

La Zoreh-prelegeto, kiun shi legis, estis atendata. Shi prezentis nur du el la ses partoj antaùplanitaj (vershajne pro la konsiloj de esperantististoj jam vizititaj), nome pri virina pudoro kaj virina laboro. Shia prezento alvokis multajn demandojn, kiujn ne shi sed la edzo provis respondi.

Plej multajn demandojn Surush ne scipovis respondi, kaj tion diris sincere. Ekzemple pri senlaboreco (de viroj aù virinoj), pri feminismaj movadoj, pri cxu tie oni konsideras problemo la virinan kondichon...

Al unu demando persone direktita al Zoreh, shi respondis en la persa lingvo, kaj tradukis Surush, videble kun aldonajhoj. Zoreh respondis al demando al shi almetita pri poligamio, ke temas pri alitempa kutimo, kiu estis pravigita tiam pro la multaj viraj mortoj kaùzitaj de militoj, kiam restis multaj senedzaj virinoj. Laù shi nenio nun plu pravigas ghin.

Frapa estis la aserto plurfoje aùdita, ke la nuntempo estas plej favora al virinoj, kies kondicho ja evoluas pozitive, ebligante altajn studojn kaj plenumon de altaj funkcioj, kiel ekz. konsilanto de la prezidanto (1 virino) kaj parlamentano (9 virinoj). Tio laù mia kompreno signifas implican agnoskon , ke la virina kondicho ne estis bona. Sed Surush, vershajne pro kultura diferenco, ne same kiel ni konceptas informadon : por li estas nature, ke oni ne shatas fanfaroni aù ech paroli pri aferoj negloraj. Oni nek mensogas, nek kashas ion, se oni ne emas paroli pri negloraj aferoj, kiel ekz. senlaboreco. El tiu miskompreno fontis iom da agresemo ambaùflanke, en la demandoj, kaj en la respondoj.

Tamen vera intershangho povis okazi inter la paro kaj la publiko, kies interesigho estis reala.

 

VIVO DE LA KLUBO

FILMER A ARROUT (Ariège) FILMI EN ARROUT (Ariège)

 

 

Les stagiaires d’ARROUT préparent un film. L’écriture du scénario est déjà bien avancée ; Lors du prochain stage, le 07 et 8 mars, le groupe animé par Arno va peut-être déjà commencer des prises de vues.

Pour ce stage, où il y aura aussi des séances d’exercices de divers niveau animées par Rikardo, prière de

s’inscrire impérativement avant le 10 mars.

Staghanoj preparas filmon dum Arrout-semajnfinoj.

Scenaro-verkado jam preskaù finighis. La grupo, gvidata de Arno Lagrange, vershajne komencos filmadon jam dum la venonta stagho, la 17an kaj 18an de marto.

Por partopreni tiun semajnfinan staghon, kun tri diversnivelaj lernogrupoj (i.a. konversaci-ekzercado kun Rikardo), nepre enskribighu antaù la 10a de marto

ZAMENHOF FESTO 2001

Lors du dernier repas-tchatche, un petit groupe a décidé de commencer dès maintenant les préparatifs pour que les festivités du 15 décembre prochain soient réussies. Il a été décidé la constitution d’un comité d’organisation, ouvert à tous, et trois dates ont été proposées pour la première réunion : 16 mars, 23 mars, ou 24 mars. La date définitive sera fixée en fonction de ceux qui auront manifesté leur intérêt.

 

PROCHAIN REPAS-TCHATCHE (MANGHO-KLACHO)

Vendredi 2 mars, à 20h. au local 1 rue Jean Aillet.

Thème de discussion : l’Iran, et le film Le Cercle, que plusieurs d’entre nous sont allés voir.

S’inscrire en téléphonant au 05.61.25.55.77 deux jours avant

PROCHAINE REUNION DE TRAVAIL D’E.K.C. Jeudi 8 mars à 19h au local.

Ordre du jour :

  1. L’Année Européenne des Langues : manifestations pour faire connaître l’espéranto en mai
  2. Stands à prévoir :

3 - Conférences : bilan et projets.

4 - Emissions de radio :

5 – Local

 

AVEC NOS PARTENAIRES :

UN MOIS, UNE LANGUE à la Maison de l’Europe Toulouse-Midi-Pyrénées

L’Espéranto n’étant pas une des 11 langues officielles de l’Union Européenne, a choisi le mois de mai, non attribué, pour se présenter au public toulousain et de la région.

Un concert aura lieu le mercredi 16 mai au REX (Au programme : Jean-Marc LECLERCQ et, sous réserve, un groupe étranger)

Projet d’une Conférence-débat sur l’espéranto en Europe avec Claude PIRON, en partenariat avec une association européenne.

Projet de présentation d’un film à la cinémathèque (sous toutes réserves)

CONCOURS POUR LES JEUNES

La Maison de l’Europe organise un concours pour les jeunes de 10 à 25 ans : création d’une œuvre artistique ou littéraire, sur le thème : " L’Europe, mosaïque de langues "

Nul doute que ce thème inspirera de nombreux jeunes espérantophones !

Règlement complet du concours à la Maison de l’Europe, 18 rue Ozenne, 31000 Toulouse, tel : 05.34.31.74.74, email : europetlse@aol.com, ou à EKC.

 

EN LA TULUZAJ AMASKOMUNIKILOJ …

Chu pro la artikolo aperinta en Le Monde en Januaro ?

Nia loka televidstacio TLT lastatempe interesighas pri ni :

1°)La anonco de la pri-Irana prelego ekestigis projekton de juna TV-jhurnalisto, filmi tuttagon de ordinara civitano, esperantisto, nome Rikardo Cash. Tiu filmado okazis intence la tagon de la prelego, kiun cheestis do la filmisto. Ni ankoraù ne scias, kio rezultos el ghi(chu montrota aù ne).

2°) Alia TLT redaktoro kontaktis nin por fari intervjuon pri la historio de la internacia lingvo.

… ET DANS LA PRESSE TOULOUSAINE : La Gazette d’Ancely

La Gazette, journal du Collectif des Arènes Romaines, a publié dans sa livraison de janvier un dossier sur les nuisances de l’aéroport, suite au survol accidentel à basse altitude sur leur quartier, d’un Airbus 310, le 15 octobre dernier.

Nos amis de l’Atelier Espéranto de la MJC-Ancely en ont profiter pour publier une mise au point sur l’aspect linguistique du problème.

KALENDARO/CALENDRIER

Ven 02/03 à 20 H. mangho-klacho. Thème L'Iran à partir du film "Le Cercle"

Ven 16/03 ou 23/03 à 20 h30,

(ou sam.24/03 à 10 h.) : réunion pour la Zam-festo 2001 (à confirmer)

Sam 17Dim 18/03 : Week-End à Arrout

Ven 6 /04 à 20 h. : mangho-klacho (ça tombe pendant les vacances de Pâques)

Ven 4 /05 à 20 H. mangho-klacho

Mer 9 /05 :: JOURNEE de l'EUROPE (et stands à tenir toute la semaine du 7 au 11 mai)

Mer. 16 /05 : Concert Jomo (et Esp.Desperado?) au REX

Dim. 20 /05: Forum des Langues, sur la Place du Capitole.