EsperantoTuluz

ZamenhofFesto

CxefPagxo :: TuluzajAktualajxoj :: LastajSxangxoj :: UzulajPreferoj :: Vous êtes ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Tuluzaj Esperanto-Fervojistoj, Esperanto-Midi-Pyrénées, Esperanto-31, Eurokka, Esperanto-Kultur-Centro, invitas vin al

ZAMENHOF–FESTODimanĉon 12an de decembro 2004

Maison de Quartier Arènes Romaines
107 Av. des Arènes Romaines, 31300 Toulouse

Programo:
matene
10.00 Jarkunveno de Esperanto Midi-Pyrénées
12.00 Akcepto
12.15 Komuna tagmanĝo (menuo sen viando nur laŭ antaŭa mendo)

Posttagmeze :
14.00 vizito de la libroservo kaj diskoservo
Arta programo :
15.00 Familia Etoso de Agnès Jaoui kaj Jean-Pierre Bacri (duakta teatraĵo kun paŭzo), prezentita de Teatro Trupo de Tuluzo
17.00 paŭzo - trinkejo
17.30 Violono-koncerto, de Bogumil Wlodarski kaj liaj lernantoj
18.00 Fino aŭ muzika aperitivo por tiuj, kiuj deziras plu babili

Libro-servo kaj trinkejo malfermaj dum la tuta posttagmezo

Petita kontribuo: 16 €
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aliĝilo resendota antaŭ la 30a de novembro al :
Esperanto-Kultur-Centro, 1 rue Jean Aillet, 31000 Toulouse tél : 05 61 25 55 77
Nomo
Adreso
Tel. / E-mail:
Partoprenos la Zamenhof-feston, dim. 12an de dec. 2004 en Tuluzo
Pagas al Esperanto-Kultur-Centro: . ..X 16 € = .per : bank-ĉeko/ poŝtĉeko/ alie
Dato: Subskribo: