"Forlasita" laŭ Max Maurey
   
     
Retradukis Rikardo Cash  
Reĝisoris Arno Lagrange  
Petro Bernard Martinez  
Anĝela Caroline Ha├»oun  
Sinjorino Belmul' Laetitia Martinez  
     
     
Teatro Trupo de Tuluzo

 

 

(Lasta øisdatigo la 09an de Decembro 2003. Por æiaj demandoj aý rimarkoj bv retmesaøi al arno lagrange.)